Monthly Archives: april 2014

AGRO nieuwsbrief Juni 2013

In deze nieuwsbrief: Bedrijf Wijziging pachtnormen per 1 juli 2013 Fiscaal Geen versnelde afschrijving in 2013 Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen Cultuurgrondvrijstelling wel van toepassing op zorgboerderij GLB-beleid Onderhandelingen hervorming GLB-beleid gaande Juridisch Toeslagrechten correct vastgesteld Planschade bij dubbelbestemming gronden Mestwetgeving Mestbeleid wordt maatwerk? Fosfaatefficiëntie varkenshouderij Check uw bemestingsplan Milieu Gebruik gewasbeschermingsmiddelen moet duurzamer Subsidies […]


Copyright 2024 Harke Administratie Staphorst | Privacy- en Cookie Verklaring