Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Wilt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner?
Dan gelden de volgende criteria en voorwaarden.

 • U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
 • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
 • U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
 • De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019.
  Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
 • U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil.
  Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Meer informatie over deze subsidie vindt u op de website van de RVO.
https://infographics.rvo.nl/seehwoningeigenaar/

Met onderstaande link opent u een rekentool om het subsidiebedrag te bepalen.
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/08/Rekentool_SEEH_1.48.xls

Uiteraard helpen wij u ook graag bij de aanvraag!


Copyright 2024 Harke Administratie Staphorst | Privacy- en Cookie Verklaring