Alle berichten in: AGRO Nieuwsbrief

Agro Nieuwsbrief december 2016

agro-nieuwsbrief-december-2016


Agro nieuwsbrief augustus 2016

agro-nieuwsbrief-augustus-2016


Agro nieuwsbrief juni 2016

Agro nieuwsbrief juni 2016


Agro nieuwsbrief April 2016

Hierbij in pdf de agro nieuwsbrief van April 2016. Heeft u vragen, bel ons op 0522 462495.


Agro nieuwsbrief december 2015

Hierbij in pdf de agro nieuwsbrief van december 2015. Heeft u vragen, bel ons op 0522 462495. Agro nieuwsbrief december 2015


Agro nieuwsbrief oktober 2015

Hierbij in pdf de agro nieuwsbrief van oktober 2015. Heeft u vragen, bel ons op 0522 462495.Agro nieuwsbrief oktober 2015


Agro nieuwsbrief augustus 2015

Hierbij in pdf de agro nieuwsbrief van augustus 2015. Heeft u vragen, bel ons op 0522 462495.Agro nieuwsbrief augustus 2015


Agro Nieuwsbrief februari 2015

  Hierbij in pdf de agro nieuwsbrief van februari 2015. Heeft u vragen, bel ons op 0522 462495.Agro nieuwsbrief februari 2015


AGRO Nieuwsbrief juni 2014

In deze nieuwsbrief: Bedrijf Wijziging pachtnormen 2014 Wijziging inloggen bij RVO Verduurzaming stallen Controle NVWA op gebruik gewasbeschermingsmiddelen Verplichte keuring voor alle spuitapparatuur Fiscaal Geen zelfstandigenaftrek voor deeltijdboer Herwaardering landbouwgrond toegestaan Gecombineerde opgave/GLB-beleid Berm kan subsidiabele landbouwgrond zijn Actief landbouwer en KvK-inschrijving Overdracht recht op betalingsrechten en referentiewaarde Mestwetgeving Ontheffingsregeling dierrechten Nieuwe voorwaarden derogatie Milieu/omgeving […]


AGRO nieuwsbrief Juni 2013

In deze nieuwsbrief: Bedrijf Wijziging pachtnormen per 1 juli 2013 Fiscaal Geen versnelde afschrijving in 2013 Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen Cultuurgrondvrijstelling wel van toepassing op zorgboerderij GLB-beleid Onderhandelingen hervorming GLB-beleid gaande Juridisch Toeslagrechten correct vastgesteld Planschade bij dubbelbestemming gronden Mestwetgeving Mestbeleid wordt maatwerk? Fosfaatefficiëntie varkenshouderij Check uw bemestingsplan Milieu Gebruik gewasbeschermingsmiddelen moet duurzamer Subsidies […]


Copyright 2020 Harke Administratie Staphorst | Privacy- en Cookie Verklaring